لغت توکل ، به معنای وکیل گرفتن و دیگری را به وکالت درآوردن است ، که این معنی به تکیه ...

Read More

شرایط توکل چیست؟